Disse tjener mest i bydelene i Ålesund

Listene viser hvem som hadde høyest inntekt i 2020.

Ålesund: Ålesund kommune har 11 bydeler, hver med sin toppliste for inntekter i 2020.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Inndelingen følger Ålesund kommune sine 11 kommunedelsutvalg: