Herøy:

Fylkeslegen vil undersøke manglande vaksinering

– Vi har tenkt å følge opp denne saka, men vi vil vente til Herøy kommune får ferdig sin avviksrapport.

Fylkeslege: Karin Müller Mikaelsen, fylkeslege i Møre og Romsdal, følgjer med på situasjonen i Herøy.  Foto: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Nyheter

Det seier fylkeslege Karin Müller Mikaelsen til Sunnmørsposten.