Klipte snora for den beste PET-skanneren i landet

– Det er helt fantastisk, sier en av giverne.

Radiograf Amalie Aarseth viste fram maskinen.  Foto: Per Ove Stige

Nyheter

– Nå skal vi tilby PET-CT med den beste maskinen i Europa, sa klinikksjef Per-Erik Tødenes i Helse Møre og Romsdal.