Rehabilitering må flytte – sørgjer over å miste unikt uteområde

Helse Møre og Romsdal vedtok å flytte Mork Rehabiliteringssenter til Volda sjukehus.

Mork Rehabiliteringssenter ligg landleg og idyllisk mellom fylkesvegen og sjøen på Mork, mellom Volda og Ørsta. Hausten 2023 blir tilbodet flytta til Volda sjukehus. 

Nyheter

Naturen kring Mork rehabiliteringssenter var med på å gjere ho frisk, sa tidlegare slagpasient Arnfrid Fagerhol. Orda blei sagt i 2019 då minst 1.500 demonstrerte for rehabiliteringssenteret.