Øker vegbredden gjennom Brusdalen - prisen stiger med 400 millioner

Prisen på ny veg gjennom Brusdalen kan øke med inntil 400 millioner kroner. Statens vegvesen vurderer muligheten for å bygge firefelts veg på hele denne strekningen i en sammenhengende utbygging.

Ny veg: Statens vegvesen vil bygge firefelts motorveg med fartsgrense på 100 kilometer i timen. Da unngår en forbikjøringer som denne i Brusdalen.  Foto: Tor Helseth

Nyheter

I Nasjonal transportplan er vegen mellom Breivika og Digerneset planlagt som tofelts veg med midtdeler og en kilometer langt forbikjøringsfelt i begge retninger som et første byggetrinn.