Frp vil bygge ut verna vassdrag - vegrer seg for å peke ut elver i Møre og Romsdal

Frp vil åpne for å bygge ut verna vassdrag. Men Frank Sve vegrer seg for å peke ut elver i Møre og Romsdal som aktuelle for utbygging.

Laks: Frps energipolitiske talsperson, Frank Sve, er ivrig laksefisker. Nå vil han åpne for kraftutbygging i verna elver. Mange av de verna elvene er kjente lakseelver.  Foto: Privat

Nyheter

20 elver i fylket står lista over verna vassdrag. Nå har Frp fremma forslag i Stortinget der de ber regjeringen vurdere kraftutbygging i de verna vassdragene. Mange av dem kjente lakseelver.