Ørsta:

– Forventar meir snøsmelting av det som er igjen oppe i fjella

Alle tilsette i avdeling veg, vatn og avløp, samt brannvesenet i Ørsta kommune, er i beredskap under ekstremvêret «Gyda». Dei har rykka ut på fleire større og mindre hendingar.
Nyheter

Onsdag kveld var vassføringa i Follestaddalselva ved Høgebrua faretruande høg, og på eitt tidspunkt frykta ein at brua skulle ryke med vassmassane.