Kvinnelige kontra mannlige prester

Ber biskopen avklare

Leder i Presteforeninga i Møre bispedømme ber biskopen avklare om enkeltprester vil kunne få fritak fra å jobbe med kvinnelige prester.

Kapellan i Spjelkavik menighet og leder i presteforeningen i bispedømmet, Anders Barstad, ber biskopen avklare om mannlige prester kan få fritak fra å samarbeide med kvinnelige prester.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Bakgrunnen er en sak fra NRK Møre og Romsdal om at biskop Ingeborg Midttømme skal ha inngått en avtale med en ikke navngitt prest om at han kan få fortsette i kirka selv om han ikke er villig til å samarbeide med kvinnelige prester.