Elv på avvegar: – Dette skjer ikkje kvart år

I Solnørdal opplev bebuarar stengde vegar etter vassmengdene som har kome denne veka.
Nyheter

Solnørdal ein av stadane uveret Gyda treff hardast på Sunnmøre. Det er ikkje første gong folka dei har sett slike vassmengder.