Ordførar: – Ser ut til å ha gått betre enn frykta

Stor elv: Ordførar Stein Aam stoppa på Høgebrua på veg til jobb, for å sjå på elva.  Foto: Svein Aam, Møre-Nytt

Nyheter

(Møre-Nytt): Det har førebels ikkje kome meldingar om alvorlege hendingar knytt til flaumen i Ørsta i løpet av natta.