Tilsyn avdekket flere lovbrudd

I oktober 2021 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn ved Indre Haram omsorgsdistrikt og Ytre Haram omsorgsdistrikt. Det avdekket flere forhold som ikke samsvarer med arbeidsmiljøloven.

Tilsyn for forebygging: Hensikten med tilsynet ved Indre Haram omsorgsdistrikt og Ytre Haram omsorgsdistrikt var å sikre at det i tilstrekkelig grad jobbes systematisk for å forebygge fysiske og psykiske skadevirkninger knyttet til arbeidsmiljøeksponeringer i hjemmetjenesten, skriver Arbeidstilsynet.  Foto: Gorm Kallestad / NTB (illustrasjonsfoto)

Nyheter

De to omsorgsdistrikta er formelt to tilsynsobjekt. I tilsynet fremsto tema med felles relevans, opplysninger og funn underveis som samsvarte i stor grad. Arbeidstilsynet har derfor utformet rapporten og reaksjonene med utgangspunkt i omsorgsdistrikta som én virksomhet.