Jubler for politimester til Ålesund

Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik er strålende fornøyd med Politidirektoratets forslag.

Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik.  Foto: Arkivfoto

Ålesund og omland

- Saken skal nå ut på høring. Jeg håper og tror at alle slutter opp om dette forslaget og legger bort fogderistriden. Å gå for Ålesund er et meget fornuftig valg, sier Nesvik.

Han viser til at direktoratet nå har tatt en beslutning basert på politifaglige vurderinger.

- Sunnmøre er det største distriktet med flest saker og som dessuten har 110-sentralen. Denne løsningen bør alle høringsinstansene i fylket kunne slutte opp om.

Frykt for sammenslåing

Nesvik spilte en sentral rolle i forbindelse med regjeringens beslutning om å gjøre Møre og Romsdal til et eget politidistrikt. Skulle politimesteren bli lagt til Kristiansund frykter han at det kunne utløst et krav om at Møre skulle blitt en del av Trøndelag politidistriikt.

- Fylkestinget bør nå samle seg om Ålesund og ikke dra i gang en ny debatt om lokaliseringen av politimesteren. Det er det ikke grunn til. Kristiansund får beholde sokkelansvaret og Ålesund får politimesteren.

En slik løsning bør begge byene stille seg bak, mener Nesvik, som også leverer et stikk til den nye Ålesund-ordføreren Eva Vinje Aurdal.

- Så vil jeg be Aurdal legge munnkurv på seg selv i saken om å legge politimesteren til en av nabokommunene.

På plass før jul

Politidirektoratet mener Ålesund har en mer kostnadseffektiv og praktisk beliggenhet enn Kristiansund, både når det gjelder forholdet mellom dagens tjenestesteder og administrasjonssted og forholdet mellom befolkningsmessig tyngdepunkt og administrasjonssted, heter det i innstillingen.

Ålesund vurderes også som best utfra rekrutteringsgrunnlag. Spørsmålet om fremtidig organisering av den lokale tjenestestedsstrukturen i politiet, og eventuell sammenslåing av lensmannskontorer, berøres ikke ved beslutning om administrasjonssted i distriktene.

Forslaget er på høring fram til 17. november.

Direktoratet legger opp til at de nye hovedsetene skal etableres innen 1.januar 2016.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Ålesund og omland