Om valget for politidistrikt og 110-sentral

Brannsjefen Ålesund: – Glem fogderistriden - velg Ålesund

Fogderistrid kan gå på samfunnssikkerheten løs, mener brannsjef Geir Thorsen i Ålesund.

Brevskriver Brannsjef Geir Thorsen i Ålesund ber kommunene i Møre og Romsdal om å ta riktig avgjørelse når de skal avgi høringsuttalelser om politireformen og 110-sentralen.  

Ålesund og omland

Kommunene i Møre og Romsdal skal si hva de mener både om nye 110-regioner og plassering av hovedsetet for de nye politidistriktene. Nå har brannsjefen i Ålesund sendt et brev til kommunene der han ber dem om å ta «de riktige beslutningene».

Hører sammen

Brannsjefen tar utgangspunkt i at 110-sentralen og plassering av politimesteren hører nøye sammen. 110-sentralen  er brann- og redningsvesenets nødmeldetjeneste, og i nærpolitireformen blir det presisert at 110-sentralen skal tilpasses de geografiske grenene til de nye politidistriktene. Samtidig skal 110-sentralen også kunne dekke mer enn ett politidistrikt.

Støy

I brevet til kommunene viser Thorsen til at forslaget om at politimesteren skal være i Ålesund har skapt støy og politisk engasjement.Jenny Klinge (Sp):

– Kristiansund fortjener politimesteren

Sps Jenny Klinge mener politimesteren bør sitte i Kristiansund for å sikre flere statlige arbeidsplasser til nordmørsbyen.

– Vi opplever igjen å stå midt oppe i en fogderistrid, skriver Thorsen, som også mener at sjukehuskampen mellom Kristiansund og Molde nok en gang kommer til overflata.

Kannibaler

– Dette må ikke bli en kamp der vi blir «kannibaler» og der fokuset kun går på hvordan vi fordeler statlige arbeidsplasser rundt om i fylket. Valgene vi gjør og våre høringssvar handler vel så mye om hvordan vi faktisk sammen skal klare å beholde disse viktige samfunnstjenestene og funksjonene i Møre og Romsdal. Dette handler om å ta et ansvar for fremtidens samfunnssikkerhet på Nordvestlandet og vår region. Det er viktig at disse to høringsuttalelsene blir sett i sammenheng, skriver Geir Thorsen. 

Jubler for politimester til Ålesund

Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik er strålende fornøyd med Politidirektoratets forslag.


Kristiansund mangler fagmiljø

Å anbefale valg av hovedsete for politimesteren kun basert på argumenter om statlige arbeidsplasser, kan også få store konsekvenser for 110-sentralen mener Thorsen. Havner politimesteren i Kristiansund, vil det bety bety at  110-sentralen også flyttes fra Ålesund.


Politidirektoratet vil flytte hovedkontoret til Ålesund

Politidirektoratet vil ha hovedkontoret for politiet i Møre og Romsdal lagt til Ålesund, som dermed også får politimester i byen.

– Det eksisterer i dag ikke noe fagmiljø for 110-tjenester i Kristiansund, og en slik kompetanse vil det ta lang tid å bygge opp. Uten en slik kompetanse på plass og med eventuell flytting av sentralen, gir dette grunn til bekymring.

Thorsen frykter at 110-sentralen kan bli lagt til Trondheim dersom Ålesund ikke får politimesteren. Møre og Romsdal 110-sentral i Ålesund driftes i dag av alle kommunene i fylket.

Må se helheten

– I denne saken er det viktig å se helheten i et lengre perspektiv og ta ansvar for et samlet fylke og de risikoene som finnes i vårt distrikt. Om hovedsetet legges i utkanten av fylket og med relativt kort veg til neste hovedsete, kan en fort også åpne for debatten om Møre og Romsdal behøver å bestå som eget politidistrikt, skriver Thorsen.

Til slutt appellerer han til kommunene om at de ikke må gå på akkord med samfunnssikkerheten i en så viktig sak.

– En rettferdig fordeling av statlige arbeidsplasser skal selvsagt vektlegges, men det må i tilfelle fordeles på områder som ikke vil virke inn på tryggheten og sikkerheten til våre innbyggere.

Så gjenstår det å se om brevet fra brannsjefen vil få nordmørskommunenetil å argumentere for at Ålesund skal få politimesteren.