BYPAKKEN FOR ÅLESUND

Går for bom i indre bydel

Bommer i indre bydel og øremerka penger til ytre, kan sørge for at bypakken blir losa gjennom formannskap og bystyre på torsdag. Frp kaller saksbehandlinga et overgrep. 

Enighet De fire partiene som utgjør et knapt flertall i bystyret var i går samlet til gruppemøte for å diskutere bypakken. Nå ligger det an til at de vil foreslå å gå inn for rådmannens alternativ 2. På bildet ser vi ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap), varaordfører Tore Johan Øvstebø (KrF), Anders Lindbeck (SV) og Jarle H. Steffenssen (MDG)  Foto: Nikolas Birkevold Farstad

Ålesund og omland

– Det ser ut til at vi kan komme til å gå for rådmannens alternativ 2 til bypakke, sier Aps Sindre Nakken. Den koster 300 millioner kroner mer enn alternativ 1, men vi får også mer for pengene.

Fire bommer i indre

Det har vært en hektisk møtevirksomhet etter at rådmannen la fram sitt forslag til revidert bypakke i forrige uke.

Bypakken provoserer ytre bydel

Så langt ser det ut til at flertallskoalisjonen (Ap, KrF, MDG og SV) vil gå inn for et alternativ som betyr at det blir et nytt bomsnitt med fire bommer i indre bydel.

Disse bomstasjonene vil ligge på E136/E39 i Brusdalen, på gamle Brusdalsveg, i Blindheimsbreivika enten før eller etter Blindheimstunnelen og på fylkesveg 391 i området ved Myrabakken.

Bilister som kommer fra Sula og for så vidt hele søre Sunnmøre må dermed betale hvis de skal til Moa eller sentrum. 

Gratis gjennomgang

– Det vil likevel bli slik at gjennomgangstrafikken på E39 slipper å betale, men svinger du av til Moa koster det 20 kroner, opplyser prosjektleder Ole Kristian Birkeland i Statens vegvesen.

Birkeland mener at det ikke er noen tvil om at trafikanter som skal til Moa eller lenger vest til f.eks. sjukehuset vil ha nytte av ny innfartsveg fra Breivika til Moa.

– Bakgrunnen for det er at hele området vil bli avlastet når mye av trafikken vil gå gjennom Lerstadtunelen fra Moa/Breivika og vestover mot sentrum, sier Birkeland.

Øremerket ytre

Alle partier har nok registrert protestene fra ytre bydel mot bommen i sentrum ved Hellebroa, og Sindre Nakken sier at deler av sekkepostene som finnes i bypakken kan øremerkes tiltak vest for Hellebroa.

– En av disse postene er på 120 millioner kroner og skal brukes til tiltak for framkommelighet for buss, gående og syklister i tillegg til trafikksikkerhetstiltak. La oss si at halvparten av dette kunne ha gått til tiltak i ytre bydel, så hadde jo det vært svimlende beløp i forhold til det som har vært bevilget så langt.

– Så det er ikke bare et lite plaster på såret til folk i disse bydelene?

– 50–60 millioner er ikke bare et plaster på såret, sier Nakken. Men detaljene får vi jo komme tilbake til etter hvert. Nå mener vi at det er viktig å få et bypakkevedtak med størst mulig flertall bak seg, og så får vi gi rådmannen en bestilling om å komme med ei sak i mars der detaljene er på plass.

Nakken mener også at det må gå an å diskutere bompengesatser og nedbetalingstid slik at det som blir oppfattet som en skeiv fordeling av bombyrdene, kan bli mer rettferdig. 

I det alternativet som nå kan få flertall, ligger det også inne 250 millioner kroner til sanering av farlige kryss og andre tiltak på strekninga Blindheim-Flisnes og ei påkjøringsrampe på E39 på Myrland til 50 millioner. 

Frp vil utsette

– I respekt for alle de nye bystyrerepresentantene må denne saken utsettes, sier Frps gruppeleder Geir Stenseth.

– Dette har vært den mest brennbare saken i Ålesund gjennom flere år, og så blir det plutselig slikt hastverk nå. Jeg mener det rett og slett er et overgrep mot de nyvalgte politikerne, sier Stenseth.

Les også: Politikerne har fått kniven på strupen

Han stiller seg også uforstående til at Ålesund skal stå i fare for å miste penger til Lerstadvegen dersom ikke bypakken blir vedtatt nå.

– Dette høres rett og slett merkelig ut, og jeg har allerede sendt en forespørsel til departementet for å finne ut om dette er en realitet. Jeg tillater meg å tvile på at en regjering som bruker mer penger på samferdsel enn noen gang vil ta vekk midler som ligger i Nasjonal transportplan.

– Hva kommer dere til å gjøre på torsdag?


LEDER tirsdag 3. november 2015:

Det handler om å komme i gang

– Vi kommer til å foreslå at saken blir utsatt og sendt ut på en høringsrunde slik at vi kan gjøre et vedtak i bystyret den 3. desember. Vi er rett og slett ikke klare til å behandle denne saken nå, slår Stenseth fast.  

– Svakt, sier Ålesundlista

Ålesundlista kommer ikke til å stille seg bak et eventuelt forslag fra flertallskoalisjonen om å gå for alternativ 2.

– Dette er ei dårlig håndtert sak både politisk og administrativt, og jeg synes det er svakt dersom det politiske flertallet gir etter for presset fra administrasjonen som opererer med et trusselbilde som ikke er dokumenterbart, sier Knutsen.

Han sier at hans gruppe ikke kommer til å stemme for å utsette saken.

– Men vi kommer heller ikke til å stemme for et forslag som innebærer ny bru over Brosundet. Vi ønsker tunnel under sundet og bompengefinansiert utbygging av Lerstadvegen, sier Knutsen.

Han er heller ikke imponert over utspillet om å øremerke noen av pengene i pakken til ytre bydel.

– Dette er rett og slett bare et dårlig forsøk på å sukre pillen, mener Ålesundlistas gruppeleder.

Høyre har ikke bestemt seg

Høyres gruppe er beredt til å ta stilling til saka nå, men har foreløpig ikke bestemt om de kommer til å lande på alternativ 1 eller 2.

– Vi har vært i kontakt med alle de politiske partiene i et forsøk på å få til en breiest mulig samling om et bypakkevedtak, sier gruppeleder Øystein Tvedt.

Han håper at det skal lykkes å komme fram til et forslag med en litt annen innretning enn de to alternativene fra rådmannen.

– Vi mener at byrdene må fordeles på en mer balansert måte, og en differensiering av nedbetalingstid og bompengetakster kan være med på å oppnå dette.

Tvedt og Høyre ønsker også at en andel av sekkepostene i bypakken kan brukes til tiltak i sentrum, Aspøya og på Hessa.

– Hvis vi ser bort i fra forslaget om å utsette hele saken, tror jeg ikke avstanden er så stor mellom oss når det gjelder innholdet i pakken, sier Øystein Tvedt.

Bydelsutvalget protesterer

Aspøy bydelsutvalg har sendt et brev til rådmannen og gruppelederne der de ber om at saken utsettes og gis det de kaller en vanlig forvaltningsmessig behandling.

I brevet skriver bydelsutvalget at det er fullstendig uakseptabelt å gå inn for en bypakke der bomsnittet ved Hellebroa skal beholdes men at Brosundtunnelen som er hovedløsningen tas vekk. «Ei ny Hellebro løser ingen problemer, bare utsetter dem», skriver bydelsutvalget.

Utvalget mener det er anda alvorligere at det legges opp til å gjøre vedtak i en sak der lovpålagte høringer ikke iverksettes. Både bydelsutvalgene, eldrerådet, ungdomsrådet og råd for likestilling av funksjonshemmede har rett til å uttale seg.

«Vi mener det er saksbehandlingsfeil om saken kjøres gjennom uten ny høringsrunde. Den nye bypakken er i prinsippet en ny sak siden det gamle utkastet er så radikalt endret», skriver Aspøy bydelsutvalg.

Rådmannen mener at det ikke er noe nytt i den reviderte bypakken, og at det er det opprinnelige vedtaket fra i fjor som ligger til grunn. Det nye er at pakken er delt i to og at politikerne nå skal ta stilling til fase 1, sier hun.