Brusdalsvatnet

– Har rydda opp forurensa masser ved drikkevannet

Ålesund kommune skal ha rydda vekk forurensa masser som var dumpa i Belsen, like ved drikkevannskilden Brusdalsvatnet.

forbudt: Området i nærheten av Brusdalsvatnet er strengt regulert på grunn av drikkevannet.  Foto: Staale Wattø

– Det som er synlig, er fjernet

Oddvar Kongsvik

FORURENSING: Edgard Brevik (t.v.) og Bjørn Aarø reagerte på at Ålesund kommune selv har dumpet kloakkrør, betongkummer og anna forurensa masse i det kommunale deponiet Belsen i Vasstranda, som attpåtil ligger like ved drikkevannskilden Brusdalsvatnet. arkivFoto: Staale Wattø 

Ålesund og omland

Sunnmørsposten skrev 16. november om naboene i Vasstranda som hadde observert at kommunen dumpa forurensa masser i et deponi, like ved drikkevannet til nær 60.000 abonnenter.

RYDDA: Ifølge Oddvar Kongsvik er synlige, forurensa masser fjerna og levert til egna deponi i Bingsa. 

Betong- og plastrør, armert betongelement, asfalt og kloakkrør var blant ingrediensene i det som skulle være et deponi for rene masser.

Overflaten

– Betongkummer og avløpsrør som kom fra Fremmerholen, er blitt fjerna. Synlige ting er blitt rydda vekk og frakta til egnet deponi i Bingsa, forteller Oddvar Kongsvik, virksomhetsleder for veg-, anlegg- og park i Ålesund kommune.

I tillegg til opprydding er det blitt grøftet, slik at avrenninga til overflatevannet går mot vest, og ut av nedbørsfeltet til drikkevannet.

– Anser du oppryddingen som ferdig?

– Ja, så langt jeg kan se.

Gjør som flere enn 24.000 andre - lik smp.no på Facebook

Skjult


Dette er saken
  • Ålesund kommune har dumpet forurensa masser i et deponi i Vasstranda (Belsen). Deponiet er fylt opp gjennom flere tiår.
  • Deponiet ligger i grensa for nedbørsfeltet til Brusdalsvatnet som forsyner nær 60.000 mennesker i Ålesund, Sula og Giske med drikkevann.
  • Samtidig strammer kommunen inn privat bruk av areal i nedbørsfeltet.
– Det fantes asfalt, armerte betongplater og lignende delvis opp i dagen i en bratt skråning mot toppen av deponiet. Er alt dette fjernet?

– Det som er synlig, er fjernet. Det er ikke gravet opp noe, sier Kongsvik.

Sigrun Jahren, virksomhetsleder for vann, avløp og renovasjon, sier at rutinene for hva som kan dumpes, og hva som ikke kan dumpes, er blitt diskutert ganske mye internt i etterkant av det som kom fram gjennom artikkelen i Sunnmørsposten.

Fortsatt har kommunen en utfordring med hensyn til hvor de kan gjøre av reine masser.

Områder i Alvika, ved Bingsa og et område på Ellingsøy er forslått i en ny plan, og når et nytt deponialternativ er klargjort, anser Jahren det som slutten for deponiet i Belsen i Vasstranda.

Rydd


Forurensa avfall ved drikkevannet

Ved grensa og inn i nedbørsfeltet til drikkevannskilden Brusdalsvatnet ligger kommunens massedeponi, kalt Belsen. Her dumper kommunen forurensa avfall.

Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal uttalte til Sunnmørsposten at de ville vurdere å se nærmere på forurensningssaken.

– Vi har hatt et møte med kommunen der denne saken var tema. Kommunen har opplyst at de har kontroll nå. Det ligger til kommunen å rydde opp i eget rot, sier overingeniør Anne Melbø hos fylkesmannen.

Les flere nyheter fra Ålesund og omland her