Ny giv for Ålesundregionen:

Slik skal Ålesund styrkes som regionsenter

Både Ålesund kommune og fylkeskommunen er positive til å legge penger på bordet for å komme i gang med en traséutredning for bybane i Ålesund. Nå er målet å få napp hos finansinstitusjoner. 

Oppskrift Ordfører Eva Vinje Aurdal og Inger Johanne Langeland, initiativtaker bak Moa-konferansen,   Foto: Mona Skjong

Ålesund og omland
  • Bybane
  • Flere kvinner i førersetene
  • Sterkere samarbeid mellom kommune og næringsliv
  • Sterkere samarbeid med nabokommunene

Dette er oppskriften på suksess, dersom Ålesund ikke skal tape terreng i forhold til Bergen og Trondheim.

En mer handlekraftig region

I kjølvannet av Moa-konferansen møtte initiativtaker Inger Johanne Langeland i dag representanter fra Ålesund kommune og fylkeskommunen, og overleverte rapporten om vegen videre. 

Konklusjonen etter workshop, der rundt 50 representanter fra Nordvestlandets næringsliv, akademia, studenter, politikere og kommuneadministrasjon deltok, er at Ålesundregionen må presentere seg tydeligere, bevege seg raskere og handle kraftigere.

Bybane i Ålesund

– Bybanetanken har skapt en ny gnist om fremtidstro i alle aldersgrupper i regionen, konstaterer rapporten. At bystyret vedtok bypakken, der de ønsket å gå videre med utredning av bybane, har gitt prosjektet ny giv. Det er søkt om 200.000 kroner fra Ålesund kommune. Møre og Romsdal fylke vil støtte prosjektet med 90.000 kroner, ifølge Kjersti Hammerø, som i fylkeskommunen er prosjektleder for «Byen som regional motor».


Moakonferansen om bybane i Ålesund:

– 10.000 meter med muligheter

– En bybane vil tidsfortette Ålesund og øke tilgjengeligheten i regionen, og øke den samlede verdien av alles ressurser, sa Ewa Westermark, partner i Gehl Arcitects og viste kart over det langstrakte Ålesund.

Bybane er et godt virkemiddel for en god utvikling av Ålesund, ifølge rapporten. Men skal Ålesund kommune bli det urbane midtpunkt på Nordvestlandet, må «Mørejarlen» opp på kommandobroa, heter det. Å ta eierskap og ikke la bybaneprosjektet stoppe opp, er ett av hovedbudskapene.

– Hvor viktig er dette samarbeidet, Eva Vinje Aurdal?

Sterk Ålesundregion

– Det er viktig at alle gode krefter spiller på lag. Inger Johanne Langeland er en tydelig medspiller, hvis vi skal bli en sterk Ålesundsregion, sier Vinje Aurdal, og viser til initiativet hennes via Moakonferansen, og at målsettingene samsvarer med kommunens målsettinger, og vedtatt kommuneplan.

– Vi vil bli urbane, sier ordføreren. Hvor fort en bybane kan bli realisert, våger hun ikke svare på.

– Det viktige nå er å sikre ei grundig utredning, sier Vinje Aurdal.

Hold deg oppdatert - følg smp.no på Facebook!

«Mørejarlen»

– Er det du som er eller skal være «Mørejarlen» nå, eller i framtida?

– Om det er jeg eller ikke, ønsker jeg ikke å si noe om, men alle analyser viser at det er viktig med en sterk politisk ledelse. Og det skal ikke stå på det i framtida, sier ordføreren. 


Ålesund får politimesteren

Det nye hovedsetet for politimester Ingar Bøen i nye Møre og Romsdal politidistrikt blir i Ålesund.

 

Åbo fusjonerer med Obos

Mandag vedtok generalforsamlingen i Obos fusjonen med Ålesund Boligbyggelag. Fra 1. oktober vil Åbo bli et regionkontor i Obos-systemet.Ålesund og Måløy beholder hovedkontorer

Nærings- og fiskeridepartementet reduserer antall regioner i Fiskeridirektoratet fra syv til fem.