Skolen har fått lite respons på advarsel

Lerstad Barneskole har gjentatte ganger bedt kommunen sikre et område ved Lerstadvannet, men foreløpig har lite konkret skjedd.

myr: Det er stor aktivitet til ulike tider ved Lerstad barneskole, men nord for skolen (bakgrunnen) lurer ei åpen myr som, ifølge skoleledelsen, kan være farlig etter mye nedbør. Området har tidligere vært midlertidig inngjerdet, men gjerdet ble tatt bort før ferien. Arkivfoto: Marius Beck Dahle 

Ålesund og omland

– Sikkerhetsmessig har vi et stort ansvar for å gjerde inn dammen og myra på nordsida av skolen. Vannet stiger raskt ved nedbør, og her kan det skje ulykker av svært alvorlig karakter, skriver rektor Hilde Grytting til ledelsen i Ålesund kommune.