Avspark for klima og fisk

Onsdag er det avspark for et stort forskningsprosjekt i regi av Møreforsking i Ålesund og med støtte blant annet fra UD.

På tokt: Her er forskere på tok utenfor Øst-Grønland. Foto: Møreforsking. 

Ålesund og omland

I tillegg til en presentasjon av prosjektet på dagens minikonferanse på Scandic Parken Hotel er det lagt opp til workshops før og etter.