Min bydel: Emblem og Blindheim

«Nå jeg kommer hjem hit fra Oslo, blir et tomrom fylt i hjertet mitt»

Simon Molvær Grimstad (23) viser oss rundt i Emblem og Blindheim.

Simon Molvær Grimstad (23) viser oss rundt i Blindheim og Emblem.

Hjemmekjær – Nå jeg kommer hjem hit fra Oslo, blir et tomrom fylt i hjertet mitt, sier Simon Molvær Grimstad (23). Partiet han representerer står sterkt på hjemstedet.  

Ålesund og omland

Simon Molvær Grimstad (23): Student og KrF-politiker. Bor hos foreldrene på Flisneset i Ålesund, men studerer til daglig til sosionom i Oslo. Bodde i hovedstaden de første årene av sitt liv, der moren May-Helen Molvær Grimstad i mange år var innvalgt på Stortinget for KrF. Han er ofte hjemme i Ålesund, da spesielt i forbindelse med politisk arbeid. Han er fast representant i bystyret, og leder kommunens kultur- og oppvekstutvalg. Han er også vara til fylkestinget, og 2. vara til Stortinget for Møre og Romsdal. Gikk på musikk, dans og drama på Fagerlia videregående skole – og tilbrakte mye av ungdomstida på Emblem bedehus.