Stor øvelse på flyplassen

Over hundre frivillige og profesjonelle er involvert i en beredskapsøvelse på Ålesund lufthavn, Vigra mandag kveld.

Ålesund lufthavn Vigra.  Foto: Staale Wattø

Ålesund og omland

Øvelsen vil foregå i hovedsak ved innsjekking og avgangsområdet. Både brann, helse og politi, Avinor, Securitas, flyselskapene og Giske kommune er involvert i øvelsen.

Frivillige ble kontakta for å få fatt i nok personer til å fylle arealene under øvinga.

Hva skjer på Vigra nå? Se direktevideo fra flyplassen

- Positiv innstilling fra disse sikrer at det kommer godt over hundre personer i markørrollene som tildeles. Det blir sendt en stor takk til de som stiller opp, slik at vi kan gjennomføre på en god måte, skriver Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding.

Gjennom første halvår av 2016 blir det gjennomført en rekke PLIVO-øvinger nasjonalt, slik at involverte aktører kjenner prosedyrene.

- Vi øver etter den nye nasjonale prosedyren "PLIVO" i kveld og for få til blant annet en god trippelvarsling, sier øvingsleder Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt. Sætre har sammen med øvingsleder Terje Nergård fra Avinor satt opp øvelsen.

Moment som observatørene skal vurdere er om aktørene viser en god situasjonsforståelse, om reaksjonsmønsteret er i henhold til planverk samt førsteinnsatsen og samhandlingen. Stikkord for øvelsen er også terror og sabotasje. 

Det er Øvingsutvalget som har planlagt, gjennomfører og evaluerer øvelsen. Her deltar politiet på Sunnmøre, Ålesund brannvesen, Møre og Romsdal 110-sentral, AMK Møre og Romsdal, Helse Møre og Romsdal, Sivilforsvaret, Avinor, Statens Vegvesen, Heimevernet, Ålesund kommune og Kystverket. Kenneth Sætre er leder for Øvingsutvalget.