Ålesund:

Mye å gå på i kollektivtrafikken i Ålesundregionen

– Det var godt å lette på trykket, sa ordføreren i Sula. Han hadde snakket om kollektivtilbudet i kommunen sin.

Mye folk er samlet for å snakke om kollektivtrafikken i Ålesundsregionen. Møtet fant sted tirsdag på Hotel Waterfront i Ålesund. 

Ålesund og omland

Sula-ordfører Jim Arve Røssevoll er en av deltakerne på et dialogmøte om kollektivtrafikken i Ålesundsregionen som fylkeskommunen har invitert til. Også Skodje, Sula, Haram og Sandøy har beskrevet sine kollektive hverdager - noe som ikke er spesielt oppløftende.

Ny kollektivterminal i Ålesund: Skal teste ny gateterminal før den er bygget

Nedgang

Rådmann Astrid Eidsvik åpnet møtet med å legge fram tall for kollektivtrafikken som fikk samferdselssjef Arild Fuglset til å bruke ordet deprimerende. Fylket og Ålesund kommune er ikke helt enige om tallene, men Astrid Eidsvik slo i hvert fall fast at kurven har pekt i feil retning de siste årene.

– Tiltakene for å øke kollektivtrafikken har ikke virket, slo Eidsvik fast, og hun var ganske tydelig på at fylkeskommunen ikke hadde vært gode nok på det feltet der de sitter med bukta og begge endene.

Rådmannen pekte også på at staten er en helt nødvendig støttespiller hvis hårete kollektivmål skal nås, og hun mener at Ålesundsregionen hører hjemme på lista over regioner som får bymiljøavtaler med staten. Avtaler som også utløser store penger til kollektivtrafikken.

Turister tar rutebuss til Hellesylt og Geiranger

Kollektiv-turistene

På veg mot Straumgjerde begynte det plutselig å smatre i mobilkameraene. Speilblank lå Sykkylvsfjorden der og viste seg fram fra sin aller blankeste og mest fotogene side.


Mye kan bli bedre

Ordførere og rådmenn i Sula, Giske, Haram, Skodje og Haram fikk så ordet for å beskrive sine kollektivhverdager. Og her er det mye som kan bli bedre skal man tro innlederne.

Rådmann Marit Larsen i Giske refererte uttalelser fra kommunens ungdomsråd som har etterlyst bedre tilbud internt i kommunen og bedre digitale løsninger for å finne ut når bussene går.

Ordfører Vebjørn Krogsæter i Haram sa at de også støtter tiltak som kan gi bedre kollektivtilbud i Ålesundsregionen, men at de har sine egne og spesielle utfordringer med øyer uten fastlandsforbindelse.

Nye bussruter: Mindre endringar for bussruter i fem kommunar

Knutepunkt på Digernes

Ordfører Dag Olav Tennfjord i Skodje trakk fram løsningen med kollektivknutepunkt.

– Vi innser at vi ikke kan få hyppige bussavganger fra alle bygdelag, men det kan være en løsning å få kollektivknutepunkter der folk kan ta bussen fra, sa Tennfjord.

For Skodjes del er Digerneset et eksempel på et slikt knutepunkt.

Representanter fra NTNU, sjukehuset og næringslivet i regionen skal også si noe om hva kollektivtilbudet betyr for dem, før fylkeskommunen får legge fram sine framtidsplaner.

Og for ordens skyld: Tre-fire av deltakerne hadde tatt bussen til møtet.

Hvordan er busstilbudet i der du bor? Fortell din historie i kommentarfeltet under!