Steinvågneset:

Her kan det komme 75 boliger

Rådmannen i Ålesund kaller området en «missing link» mellom Skarbøvika og Aspøya. Nå kan det bli andre boller.

Tre nye blokker med 75 boliger kan komme på Steinvågneset. Dette vil knytte Skarbøvik og Hessa tettere sammen med Aspøya og sentrum, mener rådmannen. Illustrasjon: Kibsgaard-Petersen AS. 

Ålesund og omland

På sitt møte kommende tirsdag, skal politikerne i plan- og byggesaksutvalget behandle to reguleringsplaner som til sammen åpner for 95 nye boliger sentralt i Ålesund. 75 av disse kan komme på Steinvågneset – 20 i Ratvika.