Spjelkavik aktivitetsskole:

Krever svar om lekser på aktivitetsskole

Far vil vite om det stemmer at Spjelkavik aktivitetsskole ikke tillater at barna får gjøre lekser der - og i tilfelle hvorfor.

Rektor: Harald Eidsaa, fersk rektor ved Spjelkavik barneskole, sier det må bero på en misforståelse at det ikke er tillatt å gjøre lekser på aktivitetsskolen og at skolen vil se på saka.  Foto: STAALE WATTØ

Ålesund og omland

I et brev til leder for Spjelkavik aktivitetsskole (AKS), rektor Harald Eidsaa ved Spjelkavik barneskole og Ålesund kommune, skriver en far med barn i aktivitetsskolen at både han og barnet har fått beskjed om at det ikke tillates at det blir gjort lekser der, selv om dette er ønskelig fra deres side.