Slik skal Ålesund bekjempe overdoser:

– Ålesund må erkjenne at folk dør av overdoser

– Ålesund må erkjenne at det finnes innbyggere som er sprøytenarkomane og at folk dør av overdoser. Vi må forsøke å begrense skadene.

Sprøytebokser: Inne på dette toalettet i Korsatunnelen er det mange som ruser seg. Eva-Brit Langva har fått bystyret med seg på at det skal settes opp bokser til oppsamling av brukt utstyr både her og på toalettet ved Hellebroa. 

Jeg har selv ligget under Hellebroa og vet hvordan det føles

Eva-Brit Langva
Ålesund og omland

Det sier Eva-Brit Langva fra Miljøpartiet De Grønne. Et enstemmig bystyre stemte for hennes seks endringsforslag til rusmiddelpolitisk handlingsplan, og det betyr blant annet at det skal innføres en ordning som sikrer rusavhengige reint utstyr.