Verpingsvika:

Ålesund er ett skritt nærmere nytt beredskapssenter

Styret i Ålesund brannvesen har lagt fram et forslag der brannvesen, politi, ambulansetjenesten og sivilforsvaret etablerer seg sammen bak fjellet.

dialog: Brannsjef Geir Thorsen og styreleder Monica Molvær med modellen av beredskapssenteret. Foto: Nils Harald Ånstad 

Ålesund og omland

Bystyret ber rådmannen om å jobbe videre med planene om et nytt beredskapssenter i Verpingsvika. Styret i Ålesund brannvesen har lagt fram et forslag der brannvesen, politi, ambulansetjenesten og sivilforsvaret etablerer seg sammen bak fjellet.