Ønsker statlig sikring av Tyskholmen, Hundsvær, Vikholmen og Lauvholmen:

Håp for badedammen på Tyskholmen

Oppgradering av «Caruseren» på Tyskholmen kan bli resultatet hvis området blir statlig sikra.

Sikres Hundsvær og Tyskholmen i Borgundfjorden kan bli statlig sikra friluftsområde. Formannskapet skal avgjøre om det skal sendes en søknad til Miljødirektoratet. 

Ålesund og omland

Statlig sikring av friområder betyr at det også blir tilgang til statlige midler hvis man vil utvikle og legge til rette for mer bruk.