Ingen betaler:

Spesialavfall på Flatholmen blir fortsatt ikke tatt hånd om

Ti «herreløse» konteinere med spesialavfall i Ålesund, er fortsatt ikke tatt hånd om.

Ikke rør Havnevesenet fikk streng beskjed om at konteinerne som står på Flatholmen ikke måtte røres. Fortsatt er det uklart hvem som skal betale for å ta seg av avfallet i disse og de fem som står på Blindheim. 

Ålesund og omland

Fem av konteinerne står på havnevesenets eiendom på Flatholmen. De andre på eiendommen til Porolon på Blindheim.