Miljø:

Fylkesmannen mener Ålesund mangler miljøkunnskap

– Ålesund kommune mangler kunnskap om hva som påvirker luftkvaliteten i kommunen.

LUFTMÅLINGER: Ingeniør Mirza Begic, fagleder for trafikk og miljø ved virksomhet for veg anlegg og park i Ålesund kommune, kontrollerer målestasjonen ved Posthuskrysset. Her blir luftforurensing målt, også forurensning fra biltrafikk. Ålesund rådhus i bakgrunnen. 

Men at vi generelt er svekket på miljøsaker, det er det ingen tvil om.

Ronny Frekhaug
Ålesund og omland

I tillegg gir Ålesund kommune utilfredsstillende varsling til publikum og mangler tiltaksplan for bedre luft.