Bompenger i Ålesund:

Her er tiltakene i bypakken for Ålesund

Bystyret skal 2. februar behandle saken om bompenger i Ålesund. Her alle tiltakene i bypakken som du skal være med på å finansiere gjennom bompenger.
Ålesund og omland

Det er 21 prioriterte tiltak med i bypakken som bystyret får til behandling 2. februar. Tiltakene varierer i pris fra kun noen få milllioner kroner til halvannen milliard, som Lerstadvegen er ventet å koste. Totalt ligger det tiltak til 3,1 milliarder kroner i bypakken.

I bildeserien øverst finner du illustrasjoner og video fra flere av de planlagte prosjektene.

Sju større prosjekt tar brorparten av de nesten 2,7 milliarder kronene som prosjektene vil koste, bare Lerstadvegen tar over halvparten av midlene. De mindre tiltakene i pakken er delt mellom trafikksikkerhet, fremkommelighet for kollektivtrafikk og sykkeltiltak.

Mer om Lerstadvegen: Suser av gårde i tunnel til Ålesund

Video: Her kan du se videoanimasjon av Lerstadvegen

Tiltakene er også rangert etter hvor klare de er. Prosjekt hvor både plan og grunnerverv er på plass, blir gjerne karakterisert som gryteklare, og ligger i fase A. Prosjektene i fase B mangler enten ferdig plan eller grunnerverv og er gjennomførbart innen fem år. Prosjektene i fase C vil det derimot ta mer enn fem år før de kan igangsettes.

I tabellen under finner du alle tiltakene, her er også 18 tiltak som ikke er prioritert, men som kan bli realisert dersom det likevel skulle være penger igjen, eller om noen av de prioriterte tiltakene ikke skulle la seg gjennomføre.

Prosjektlista er den samme som bystyret vedtok i desember 2015.