Det analoge kringkastingsnettet i Møre og Romsdal er historie:

– Vigra kringkastar må leve

NRK sine sendingar på det analoge kringkastingsnettet er historie. Og det er ei viktig historie, meiner venneforeninga for Vigra kringkastar.
Ålesund og omland

Det ikkje alle veit er at den analoge kringkastingshistoria starta i Ålesund. Hausten 1924 starta dei første prøvesendingane med ein radio- telegrafisendar mellom fiskebåtar og land.