Val av skriftspråk i nye Ålesund:

– Viktig for identiteten at språket blir nynorsk

Heilt naturleg at det nye Ålesund kommune skal bruke nynorsk som administrasjonsspråk, meiner Noregs Mållag.

VIL HA NYNORSK I ÅLESUND Leiar i Noregs Mållag, Magne Aasbrenn, trekte fram fleire grunnar til at han meiner det er viktig at den nye storkommunen nyttar nynorsk.   Foto: Maria Moe

Ålesund og omland

Leiaren i Noregs Mållag, Magne Aasbrenn, kom til årsmøtet i Sunnmøre Mållag laurdag.