Bingsa-avsløringene:

Innkjøpssjefen beklager: – Ingen grunn til å tro at ulovlige innkjøp er vanlig

– Vi har gode og trygge system for innkjøp, men man kan aldri garantere at det ikke skjer feil.

Beklagelig Innkjøpssjef Jonny Rune Indrevåg beklager de ulovlige innkjøpene i Bingsa. Nå er rutinene forbedret. 

Ålesund og omland

En leverandør har fått nesten 24 mill. Tjenesten ble aldri lagt ut på anbud

I tre år har en leverandør solgt tjenester til Næringsdrift avfall på Bingsa for nesten 24 millioner kroner uten anbudsrunde.

Det sier innkjøpssjef Jonny Rune Indrevåg i  Ålesund kommune.

Han synes i likhet med rådmann Astrid Eidsvik at  det er svært beklagelig at det er avdekket innkjøp til nesten 24 millioner kroner over tre år i Bingsa uten anbudsrunde.