Ut av trange lokaler ved Ålesund sjukehus:

Hjelpemiddelsentralen flyttet inn i nybygg på Flisnes

En hundre meter lang testbane for rullestoler er bare en av fordelene med de nye lokalene.

Et hav av plass: Over natta har antall utprøvingsrom økt fra ett til seks. F.v. Arild Berstad og avdelingsdirektør Hallgeir Holen ved NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal. 

Vi kan få løst jobbene raskere

Arild Berstad
Ålesund og omland

Mandag kunne NAVs hjelpemiddelsentral flytte fra tungvinte og trange lokaler ved Ålesund sjukehus, til splitter nye og romslige lokaler tett ved fylkesveg 60 på Flisneset.