Bensinstasjon og samlingspunkt sidan tidleg på 60-talet:

Tanken på Valle er snart historie

Arbeidsfolk og bygdefolk kjem til å sakne Tanken.
Ålesund og omland

Dette har vore bensinstasjon og eit samlingspunkt sidan 60-talet. Truleg blir bensin, pølser og kaffi bytta ut med daglegvarer.