Fylkesveg stengt

Fv 655 Norangsdalen er stengt frå klokka tolv.
Ålesund og omland

Statens vegvesen melder at vegen vert stengt mellombels frå klokka tolv på grunn av uvêr og fare for ras.