Ras på Vartdal

Det har gått eit ras i fjellsida på Vartdal, men vegen er framleis open.
Ålesund og omland

– Det har gått eit ras, men det er oppe i fjellsida og det ikkje fare for veg eller bygg. Det er relativt udramatisk, seier Erik Mikalsen i politiet.

Dei har vore på staden, men avsluttar sitt arbeid. No tek Vegtrafikksentralen og kommunen over.

VTS har sendt entreprenør og teknisk vakt frå kommunen har vore og sett på staden.