Lovar senger til dei som treng det

Nyheita om at døgnplassane på Sjøholt DPS kan verta lagt ned, vert ikkje godt teken imot. Men DPS-leiar lovar at dei som treng sengeplass, får det.

Må kutte: Avdelingssjef for distriktspsykiatrisk senter (DPS) på Sunnmøre, Ståle Hoff, foreslår å kutte sengeposten på DPS Sjøholt.   Foto: Staale Wattø

Ålesund og omland

Etter nyheita fredag om at døgnposten på Sjøholt DPS (distriktspsykiatrisk senter) vert vurdert lagt ned i sparerunden i Helse Møre og Romsdal, tromma dei tilsette saman eit møte med ordførarane i regionen. Alle åtte aktuelle ordførarane møtte.