Dekkjer ÅKE att sitjegropene på Spjelkavik ungdomsskule:

Byggjer att ulukkesgropa

No erstatter dei sitjegropene på Spjelkavik ungdomsskule med sitjegrupper.

Fyller att: Arbeidet med å dekkje att sitjegropene på Spjelkavik ungdomsskule er i gang. Her var det opphavleg meininga å ha ein samlingsstad, men gropa har vorte lite brukt. I staden vert det ei slags sitjegruppe på staden.  Foto: Privat

Ålesund og omland

I august 2015 kvelva ein rullestolbrukar ned i ei sitjegrop og fekk ein 350 kilo tung rullestol over seg. Han vart alvorleg skadd av ulukka, då han braut fleire bein og fekk hjerneblødning.