Går vidare med nytt kryss på Veibust

Ordføraren håper på å ha eit gryteklart prosjekt i løpet av hausten

Foreløpig skisse: Omtrent slik ser prosjektgruppa for seg eit nytt toplans vegkryss på Veibust. Dei planlegg også for fortau langs vegen.  Foto: Norconsult

Ålesund og omland

Skissa av nytt vegkryss på E39 på Veibust er godkjend av styringsgruppa. Det fortel ordførar Jim Arve Røssevoll. Styringsgruppa hadde møte fredag.