Jente alvorlig E. coli-sjuk

En jente i barnehagealder i Sula er lagt inn på sjukehus med alvorlig E. coli-sjukdom.

Alvorlig Jenta fra Sula er innlagt ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Tilstanden hennes er stabil får smp.no opplyst av kommunens smittevernlege.  

Fakta om E. coli
  • Escherichia coli (E. coli) er tarmbakterier som normalt finnes i store mengder hos mennesker og varmblodige dyr.
  • Bakteriene er vanligvis ufarlige, men enkelte grupper av dem kan forårsake alvorlig sykdom.
  • Gruppen av E. coli-bakterier som er farlige for mennesker, kalles EHEC (Enterohemorragiske E. coli). Disse kan føre til nyresykdommen HUS, som kan gi nyresvikt og i verste fall er dødelig.
  • Bakterien smitter vanligvis fra næringsmidler eller en annen kilde (vann, kontakt med dyr).
  • (Kilder: Mattilsynet, Folkehelseinstituttet)
Ålesund og omland

Jenta ble overført til St. Olav-sjukehuset i Trondheim denne uka, etter at hun først ble innlagt i Ålesund. Det er påvist at hun er smittet av den alvorlige E. coli-varianten kalt HUS (hemolytisk-uremisk syndrom), som er forårsaket av EHEC-infeksjon.

 – Barnet har hatt et alvorlig sjukdomsforløp, men tilstanden er nå stabil, forteller smittevernlege Silje Elisabeth Hagen i Sula til smp.no.

Følg smp.no på Facebook

Foreldre informert

Jenta går ved Langevåg barnehage, og foreldrene her er varslet om hvordan de skal forholde seg. Personalet er også informert om hva de bør våre oppmerksomme på med tanke på eventuelle sjukdomsforløp hos andre barn eller ansatte.

Også de andre barnehagene i kommunen er informert, men det er ikke meldt om andre tilfeller i kommunen.

Smittejakt

Smittekilden er så langt ikke påvist, men Mattilsynet er koblet inn for å bistå i dette arbeidet. Det er ingen konkret mistanke om at smitten stammer fra barnehagen.

– Vi har drevet smitteoppsporing og tatt prøver, både i barnehagen, hjemme hos barnet og andre steder hun har oppholdt seg. Svarene på disse prøvene får vi over helga, sier Hagen.

Les flere nyheter fra Ålesund og omland på smp.no

Hun forteller at de vanligste smittekildene er kjøttprodukter, upasteuriserte melkeprodukter eller uvaskede grønnsaker. Barnehagen er derfor også bedt om å ikke servere mat som kan være slike smittekilder.

– Folk bør følge vanlige smittevernrutiner med god håndhygiene og vask av matprodukter, legger Hagen til.

Les mer om E. coli-bakterier på nettsidene til Helsedirektoratet (ekstern lenke)