Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen:

– NTNU avgjør sammenslåing

– Hvis NTNU sier nei, blir det ingen sammenslåing med Høgskolen i Ålesund, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

  Foto: June R. Johansen

Ålesund og omland

Tirsdag besøkte  statsråden Ålesund i forbindelse med årsmøtet i Ålesund Høyre, samtidig som han hadde lyst til å snakke med Høgskolen i Ålesund, høre om gode studentbedrifter og møte representanter for næringslivet etterpå.

Død løsning

– Hva skjer når det gjelder framtidig struktur og eventuell sammeslåing av høgskoler og universitet, Torbjørn Røe Isaksen?

– For Ålesunds del så venter vi nå på styremøtet ved NTNU 28. januar der de skal si noe som hva slags vurderinger de har. For Høgskolen i Ålesund er det interessant å se hva NTNU ser for seg - om det ligger gode muligheter i flercampusløsninger.

– Du kommer til å vekte veldig svaret fra NTNU?

 Hvis de sier nei så er den løsningen død. Det er liten sjanse for at vi skal tvinge gjenom en sammenslåing med Høgskolen i Ålesund hvis NTNU sier nei. Vi er avhengig av hva de sier som den store institusjonen, som Norges tekniske universitet, at de sier at det er store faglige muligheter her.

Spennende tider

– Det er veldig spennende nå. Det er særlig høgskolene i Ålesund og Gjøvik som ser at NTNU har veldig spennende fagmiljø og der Ålesund tror at de kan styrke miljøet her gjennom å bli NTNU. Og NTNU tror at de kan styrke sin overordna tekniske profil gjennom å ha studiested i Ålesund. Det er en spennende tanke. Men det er litt arbeid igjen før den kan gjennomføres i praksis.

– Du hørte rektor Marianne Synnes si at Høgskolen i Ålesund er veldig avhengig av den tette kontakten med næringslivet som de som en liten utdanningsinstitusjon har?

– Ja, men ikke bare en liten institusjon. Enhver institusjon har sitt oppdrag om å være tett på arbeidslivet og hvilke behov samfunnet har. Høgskolen i Ålesund er veldig flinke på det.

Vil sikre Høgskolen i Ålesund

– Uansett hvilken løsning det blir, må vi for all del sikre at Høgskolen i Ålesund kan være en regional utviklingsaktør slik de er i dag. Strukturendringene for universitet og høgskoler må føre til at de fagmiljøene og den profilen høgskolen har blir styrket og ikke svekket, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Relaterte saker:

28. januar bestemmer NTNU om de vil slå seg sammen og med hvem

Størrelse avgjør ikke for NTNU

- Per i dag er det ikke størrelsen som er argumentet for en eventuell sammenslåing med høgskoler, sier rektor ved NTNU, Gunnar Bovim.

Maritimt Forum støtter høgskolerektor Synnes som vil til NTNU:

Volda og Ålesund skiller lag

Høgskolen i Volda ser sammenslåing av høgskolene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane som beste løsning hvis de er nødt til å slå seg sammen med noen. I Ålesund vil Høgskolerektor Marianne Synnes til NTNU.

Rektor Marianne Synnes om sammenslåing av høgskoler og universitet:

- Best å slå seg sammen med NTNU

Rektor ved Høgskolen i Ålesund, Marianne Synnes, toner flagg.