Studenter former nye NTNU

Denne uken samles studenter fra de ulike skolene som til neste år skal være det nye NTNU.

Parlamentsleder: Kaja Holmesland er aktiv innen arbeidet med studentdemokrati, og er til stede på Fusjonscamp på NTNU. Bildet er arkivfoto fra da Start ved HiALS arrangerte Kvinnemiddag på Atlanterhavsparken i 2013. Arkivfoto: Staale Wattø 

Alle har vært åpne for å møtes og skape noe nytt

Kaja Holmesland

Camp: Deltakere nyter Trondheimsol mens de venter på åpning av NTNUVi studentcamp.   Foto: Else Landsem

Fusjonscamp
  • NTNUVi er et samarbeidsprosjekt mellom studentdemokratiene ved alle de fire institusjonene som skal fusjonere. De har samla 30 deltakere fra de fire institusjonene.
  • Studentene jobber med ulike prosjekter, som har som mål å være med og forme det nye NTNU.
  • Campen varer fra 3.–9. august. Tema er regnskogfondet, internasjonalisering, studentmedvirkning og studentkultur og -identitet.
Ålesund og omland

– Formålet med campen er å få den «vanlige» studenten til å bli bedre kjent med fusjonsprosessen, sier Kaja Holmesland.

Hun er parlamentsleder ved Høgskolen i Ålesund, og jobber mye med studentdemokratiet opp mot fusjonen av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Sør-Trøndelag, som offisielt blir slått sammen 1. januar.

Fusjonscampen arrangeres av NTNUVi, som er et samarbeidsprosjekt mellom studentdemokratiene ved alle de fire institusjonene som skal fusjonere.

TV-aksjonen

Campen starta mandag, og varer fram til 9. august. Der skal deltakerne arbeide med problemstillinger knytta til fem forhåndsbestemte områder. Ett av disse er hvordan studentene kan bidra til å samle inn penger til TV-aksjonen, som i år er til inntekt for Regnskogfondet. Dette er det Holmesland som er ansvarlig for.

– Målet er at folk skal komme med ideer som ikke bare kan brukes i år, men også senere, sier hun.

Identitet

Det er 30 deltakere på campen, som er valgt ut slik at det skal være en noenlunde jevn fordeling fra de ulike skolene. Fem av dem er fra Ålesund.

På programmet står også «studentkultur og identitet», der studentene skal diskutere hvordan de skal ha en felles identitet når skolene blir slått sammen.

– Alle brenner for at det skal bli best mulig for alle studentene, og har vært veldig åpne for å møtes og skape noe nytt, forteller Holmesland.

Ny logo

Et eksempel er at studentdemokratiene får ny logo fra 1. januar. Samtidig vil de jobbe for at alle kan beholde litt av sin gamle identitet også.

– Vi som jobber med det til vanlig føler at alle ønsker at det skal bli bra. Det viktige med denne campen er at de andre studentene også får være med og ytre sine synspunkt, sier Holmesland.

Det er ikke bare faglig input som er viktig på campen.

– Vi skal selvfølgelig ha det gøy denne uken, og bli bedre kjent, sier Holmesland.