«Pusterommet» på Kreftavdelinga:

Trim gir kreftsjuke bedre livskvalitet

«Pusterommet» åpna på Kreftavdelinga i Ålesund, med innlagt trim.

Trim: Stortingspolitiker Elisabeth Røbekk Nørve kastet seg på sykkelen straks hun kom inn i det nye Pusterommet. Helle Aanesen (til høyre) er daglig leder i Aktiv mot kreft, som hun stiftet sammen med Grete Waitz.  Foto: Helge Gloppen

Fysisk aktivitet er en naturlig del av kreftbehandlingen

Jorunn Bøyum
Pusterommet
  • «Pusterommet» er et lavterskel treningstilbud for kreftpasienter.
  • Med åpningen på Ålesund sjukehus fredag er pusterom nummer elleve tatt i bruk, alle i samarbeid med Aktiv mot kreft.
  • Stiftelsen Aktiv mot kreft ble etablert av Grete Waitz og Helle Aanesen i november 2007. Stiftelsen bidrar også til forskning.
  • Idé og inspirasjon ble hentet fra USA hvor kulturen er sterk for å kombinere idrettsarrangement med støtte til veldedige formål.

Trening Fysioterapeut Marthe Li (bildet) skal stå for veiledning og opplæring, og får fast kontorplass på «Pusterommet». Spesialsjukepleier Ingunn Istad Erstad skal ha fellestimer i medisinsk yoga.  Foto: Helge Gloppen.

Åpning: Pusterommet mot kreft på Ålesund sjukehus ble høytidelig åpnet av OL-mester Bente Skari (til høyre) og (fra venstre) stortingspolitiker Tone Trønen, snorklipper og pasient Kristbjørg Pettersen og Per Arne Bjørge fra Gjensidigestiftelsen.  Foto: Helge Gloppen

Ålesund og omland

Treningsrommet ble offisielt åpnet fredag men tatt i bruk i rykk og napp allerede i sommer, etter hvert som utstyr og inventar kom på plass, forteller avdelingssjefen ved Kreftavdelinga, Jorunn Bøyum.

– Pasientene var rett og slett utålmodige etter å komme i gang. Fysisk aktivitet er en naturlig del av kreftbehandlingen, sa hun under åpningen.

Snora var ikke før klippet, før Marthe Li beordret samtlige til å trimme. Hun er fysioterapeut og skal lede «Pusterommet».

– Slipp dere løs og bli med, oppfordret hun, og knapt noen våget å lure seg unna.

– Krev mye!

Stortingspolitiker Elisabeth Røbekk Nørve kastet seg på trimsykkelen allerede før åpningen. Det samme gjorde Helle Aanesen i Aktiv mot kreft, som har lagt til rette for det nye aktivitetstilbudet på sjukehuset.

Gildet er betalt av Gjensidigestiftelsen, der Per Arne Bjørge sitter i styret. Stiftelsen har bevilget 200 millioner kroner til ulike formål og beskjeden til Aktiv mot kreft var klar: Ikke vær beskjeden, krev mye!

Grete Waitz tok initiativet til pusterommene. Fredag ble det ellevte «Pusterommet» åpnet og tre nye følger på løpende bånd. Gjensidigestiftelsen har bevilget 18 millioner til disse rommene over hele landet.

Les også: Bok om strålebehandling for born

Kreft har en pris

Aktiv mot kreft dekker driftsutgiftene de tre første årene, på betingelse av at drifta fortsetter. Det lover den nye sjukehussjefen i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, som hadde meg seg blomster til lederen for Kreftavdelingen, Jorunn Bøyum.

Kreftlege Torbjørg Standal Skåravik fortalte de frammøtte at stadig flere overlever kreft.

– Kreftsjukdommen har en pris, også etter behandling. Vi vet at effekten av trening er god både under behandling og etterpå, sa hun.

Kreftlegen kunne ikke glede forsamlingen med bedre overlevelse med trening.

– Nei, det har vi ingen dokumentasjon på. Men det vi vet er at livskvaliteten øker. «Pusterommet» er bra for pasientene, sa Torbjørg Standal Skåravik.

Les også Politiker krever diagnosesenter i Ålesund

Les også: – Halvparten av oss vil få kreft (smp +)

Les også: Ros til kreftavdelinga