Godkjenner vaktholdet

– Det skal veldig alvorlige forhold til, før vi iverksetter slike tiltak, sier fylkesutdanningsdirektør Per Hoem.
Ålesund og omland

Han vil ikke kommentere en sak som gjelder en enkeltelev, men bekrefter at det er han som formelt godkjenner bruk av uniformerte vakter innleid fra vaktselskap i skolen.

– Hvorfor uniformert?

– Når det er snakk om liv og helse, og når skolen mener det er nødvendig og begrunner det, så ser jeg ikke anna råd enn å ty til slike tiltak.

– Det blir ganske synlig å gå rundt med en uniformert vakt?

– Det er jo et veldig stort tiltak. Det er ikke noe vi bruker uten at vi ser det som nødvendig.

– Risikerer en ikke å sette elever i «gapestokk»?

– Jeg skjønner den, men når det vurderes som nødvendig, så må man ty til slike tiltak enkelte ganger.

– Eleven føler seg latterliggjort og trakasset av skolen. Hva tenker du om det?

– Jeg ønsker ikke kommentere enkeltsaker. Det jeg kan si på generelt grunnlag, er at eleven har rett på å klage på behandlinga som eleven har fått.

I hvilken grad eleven har et reelt valg når skolen legger fram sine avtaler om rustest eller vakt, mener Hoem avhenger av hvordan skolen ser den enkelte situasjon.

Hoem får årlig en til to saker der skoler i fylket ber om å få utvise elever for resten av skoleåret.

– Elever har blitt utvist for resten av skoleåret, men det har ikke skjedd inneværende år

– Kan rusopplegget til Borgund v.g skole ha negative konsekvenser?

– Borgund v.g skole har tatt rusproblematikken på stort alvor, og fått ros fra foreldre og elever og, selv om noen føler det er et problem for dem.