Mener de får nok

Kommunale barneboliger er best egnet til avlastning for barn med særlige behov.
Ålesund og omland

Det mener Ålesund kommune.

– Trenger barnet spesialavlastning så har kommunen sine spesialtilbud der fagfolk jobber, forklarer Solveig Ekremsvik, virksomhetsleder i Ålesund kommune.

Private avlastningsplasser er det mangel på og heller ikke ønskelig på lang sikt.

– Jeg skulle ønske kommunen hadde mange flere avlastningsplasser medhøy faglig kompetanse, men å satse på spesialisert, privat avlastning er ikke ønskelig i lengden, understreker hun.

– Hvorfor ikke?

– Fordi det er så personavhengig. Plutselig kan noen si opp og slutte. Det vi bør ha er mer tilbud i boliger som er spesialisert, sier Ekremsvik.

Les også: Brutale avslag i kampen for Daniel

Les også: Daniel tilbake i ny barnehage

Les også: Daniels tøffe kamp

Les også: Reddet av leikekamerater

– Privat avlastning er ikke egnet for barn som trenger spesialtilbud. Privat avlastning er for barns som kan være i en helt vanlig familie. Barnebolig er det vi har for de som trenger mer spesialisert tilbud, sier hun.

– Hvorfor reduserer kommunen omsorgslønna?

– Vi vurderer antall timer omsorgslønn ut i fra helheten av tilbudet barnet får, svarer Ekremsvik. Det være seg avlastningstilbud, tilbud med assistenter og andre tiltak i heimen.

– Vi har lik vurdering fra sak til sak, samtidig som vi har med helt individuelle vurderinger med hensyn til det vi vet om omsorgssituasjonen, sier hun.

Ifølge Ekremsvik er det ganske vanlig at andel timer med omsorgslønn øker med alderen til barnet.

– Vi ser på helheten i tilbudet, påpeker hun, og nevner blant annet andel assistenttimer. Hun understreker samtidig at hvis man er uenig med kommunen i tildeling av omsorgslønn, kan en klage til fylkesmannen.