Ålesund:

Hjemmetjenesten kutter

Mange av de kommunale budsjettkuttene for 2012 er nå konkretisert. Hjemmetjenesten kutter drøyt tre årsverk.

Svært beklagelig i en tid da oppgavene øker. Olaug Flø Brekke

Ålesund og omland

Før budsjettet for 2012 ble vedtatt gikk to av virksomhetslederne for Hjemmetjenesten i Ålesund kommune ut i Sunnmørsposten og advarte mot følgene av budsjettkutt.

Se også: Dramatisk for heimetjenestene

De fem delene av virksomheten lå da an til et kutt på totalt 4,5 millioner kroner. Det ville kunne føre til at 10 årsverk måtte bort i en allerede pressa virksomhet. Siden sist er kutta redusert til 2,7 millioner kroner.

Mandag vedtar formannskapet etter alt å dømme årets driftsavtaler, hvor det går fram hva som skal kuttes for å få budsjettet til å gå opp.

Les flere nyheter fra Ålesund og omland på smp.no

Årsverk

I kroner er kuttene likt fordelt utover de fem delene av hjemmetjenesten. Totalt skal mellom tre og fire årsverk bort.

Det rammer et bokollektiv i sentrum, åpen omsorg i ytre og midtre bydel, i tillegg til boliger for psykisk utviklingshemmede i Spjelkavik.

Økt behov

Reidun Drabløs, virksomhetsleder for hjemmetjenesten i Indre bydel, forteller at for dem kommer kuttene samtidig som behovet øker.

– Etter samhandlingsreformen inntrådte blir pasienter raskere utskrevet fra sjukehusene, og en del kommer til oss. Vi ser at behovene brukerne har er større enn før, sier hun.

Virksomheten er nødt til å håndtere alle brukerne de får overført fra det kommunale tildelingskontoret, selv om de ikke har nok bemanning til å håndtere dette.

– Vi blir da nødt til å leie inn ekstern hjelp, noe som vil bidra til at vi neppe greier å holde budsjettet, sier Drabløs.

Uheldig

Rådmann Olaug Flø Brekke legger i sakspapirene ikke skjul på at hun synes nedskjæringene er uheldige.

– Det er svært beklagelig i en tid da oppgavene øker både som følge av generell utvikling i samfunnet og som følge av samhandlingsreformen, skriver hun.

Rådmannen mener samtlige virksomheter har marginal økonomisk ramme å drifte for.

– Det kan påvirke servicen til enkelte virksomheter. Vi vil derfor følge utviklingen nøye framover, skriver Brekke.

Færre lærere

Det er ikke bare hjemmetjenestene som kuttes. Andre virksomhetsområder som i dag får vedtatt nye avtaler som innebærer kutt, er stab og interne tjenester, helse- og sosiale tjenester, kultur- og flyktning og driftsavdelingen.

Driftsavtalene for undervisning er ikke med i denne omgang, men også der er det signalisert fra skolene at budsjettforslaget vil føre til kutt i stillinger.

Totalt er det vedtatt budsjettkutt på 25 millioner kroner sammenlignet med året før.