Går løs som tikkende bomber

Fredag kveld ramponerte en bruker av Blå Kors i Ålesund vaktrommet i amfetaminrus. Daglig leder forteller om livsfarlige tikkende bomber.
Ålesund og omland

Siden oppstarten av Blå Kors i 2006 har de ansatte merket en sterk økning i antall aggressive og psykisk ustabile brukere. De forteller om en trend i bruk av rusmiddelet amfetamin, og gjerne i kombinasjon med anabole steroider.

Dopet er kjemisk fremstilt og svært stimulerende. I mange tilfeller kan det føre til vrangforestillinger og psykoser som kan sette vedkommnes og andres liv i fare.

– Det er kun et spørsmål om når folk blir drept. Dette er livsfarlige personer som går løs i Ålesund, sier daglig leder Frode Hessen.

Følg smp.no på Facebook

Vrangforestillinger

Den daglige lederen forteller at personen som gikk amok fredag brukte et brannslukningsapparat til å komme seg gjennom det skuddsikre glasset og inn til vaktrommet. Han hadde vrangforestillinger og skulle ta livet av de ansatte.

De ansatte klarte å rømme ut en bakdør mens rusmisbrukeren ramponerte rommet for anslagsvis flere hundre tusen kroner.

– Vi går rundt med en overhengende fare om at det bare er et tidsspørsmål før noen blir drept. Politiet sa selv at de aldri hadde turt å jobbe med så farlige personer, sier Hessen.

Pårørendeforeninga: – Trengs skippertak mot stigmatisering

Brukere blir kasteballer

Frode Hessen forteller om et system som fører til at brukerne blir kasteballer. De kan bli tvunget til psykisk helsevern på bakgrunn av bekymringsmeldinger, men kun for tre dager. Ifølge loven har ikke psykiatrisk mottak mulighet til å holde på dem lenger dersom det ikke er fare for egen eller andres liv og helse.

Etter tre dager vil en amfetamin bruker være avruset og kan dermed være fri for psykose.

Det vil si at de friskmeldes og slippes fri uten en varig behandling.

– Regelverket i forhold til psykisk helsevern er ikke godt nok. De må få behandling for begge deler: både det psykiske og rusen. Og er det en gruppe som burde tvangsbehandles så er det brukere av amfetamin, sier en bekymret Hessen.

Les flere nyheter fra Ålesund og omland på smp.no

Tvangsbehandling

Kommunen der vedkommende oppholder seg kan allikevel søke fylkesnemnda for å få i gang en langvarig tvangsbehandling.

– Vi har undret oss over at det ikke kommer flere søknader fra kommunene. Hittil i år har vi kun behandlet sju søknader. I forhold til dette samfunnsproblemet det synes å være syns vi det er veldig lite, sier daglig leder i fylkesnemnda i Møre og Romsdal, Arild Farstadvoll.

Han tror at loven om psykisk helsevern ikke egner seg til å fange opp pasienter med rusproblematikk, og forteller at de er en gruppe som faller mellom flere stoler.

Kutter stønad

Ålesund kommune har varslet et kutt på 300.000 kroner fra 1. januar 2013. Daglig leder Frode Hessen frykter at kuttet kan føre til at Natthjemmet blir stengt.

– Jeg kan ikke fortsette å nedbemanne. I dag har vi en på nattevakt, men vi skulle helst hatt to. Det kan ikke være slik at man går på jobben og frykter for livet sitt. Det skaper psykisk syke ansatte dersom en går med en overhengende fare om at før eller siden smeller det, sier han.

Mandag formiddag ble gjerningsmannen friskmeldt fra psykiatrisk mottak og sendt til avhør hos politiet.

Relaterte saker: