Suser av gårde i tunnel til Ålesund

Et kinderegg for Ålesunds transportsystem. Slik beskrives den nye Lerstadvegen i planen Statens vegvesen nå legger fram.
Ny E136
  • Planarbeidet for E136 Breivika-Lerstad er ferdig.
  • Innebærer fire-feltsveg lagt i betongtunnell (miljølokk) og fjelltunnell fra Breivika til Lerstad.
  • Behandles i Ålesund formannskap 30. september, før det skal ut til offentlig høring.
  • Åpent møte på Lerstad skole 24. oktober. Frist for merknader er 26. november.
Ålesund og omland

– Dette er en kjempeviktig milepæl, sier overarkitekt Gudmund Hoel i Ålesund kommune.

Nå er reguleringsplanen endelig klar til å legges frem for ålesundspolitikerne og deretter innbyggerne.

Tenk deg at du kan sette deg i bilen, suse forbi Lerstad og rekke jobb eller skole. Eller rekke hjem. Slippe surmuling fordi du er for sein. Og tenk deg at de som bor på Lerstad igjen kan høre gresshoppa spille. La barna trygt sykle alene til skolen, og selv rekke jobb, fordi det er slutt på konstant rushtid.

Følg smp.no på Facebook

«Kinderegg»

Statens vegvesen betegner nye E136 Breivika- Lerstad som et kinderegg for Ålesunds transportsystem.

Planen omfatter firefeltsveg og 80-sone via en sammenhengende betongtunnel (miljølokk) i øst og fjelltunnel i vest. Miljøbelastninger som støy og støv blir sterkt redusert for de aller fleste Lerstadbeboerne.

Også beboerne på Åse vil merke redusert trafikkbelastning. Den nye vegen frigjør kapasitet til buss, og det blir nye traseer for gående og syklende.

Berører 450 grunneiere

Bedre framkommelighet, redusert og forutsigbar reisetid og færre ulykker er stikkord i den nye planen.

– Dette høres ut som rein idyll?

– Vi kan jo håpe på det, smiler planprosjektleder Siv Karen Sundgot i Statens vegvesen.

Hun utelukker likevel ikke at noen vil mene at det blir verre: – Men det store bildet er at det blir bedre. Det er stor enighet om at dette prosjektet er ønsket. Prosjektet berører 450 grunneiere. Få er imot det, sammenligna med andre prosjekt vi driver med, sier hun.

Lengre fjelltunnel

Siden sist prosjektet var presentert, er det skjedd enkelte tekniske endringer. Fjelltunnelen er blitt 700 meter lengre og betongtunnelen tilsvarende kortere. Det er også litt andre huseiere denne planen rammer, enn i tidligere fase. Seks hus, ei løe og ei garasje blir berørt og må trolig innløses.

– Disse huseierne er allerede orientert, påpeker Sundgot.

Planområdet starter rett øst for den store rundkjøringa i Breivika. Vegbredden er minimum 20 meter og skal kunne ta unna mer enn 12.000 kjøretøy i døgnet med fartsgrense 80 kilometer i timen.

Etter 350 meter med veg i dagen, kommer en toløps betongtunnel, hver med to kjørefelt. Over tunnelen kommer rundkjøring som binder sammen Breivika og Moa.

Betongtunnelen er 450 meter lang og går direkte over i fjelltunnelen som er 2.150 meter lang med utløp under Lerstadtoppen.

Les flere nyheter fra Ålesund og omland på smp.no

Bompenger

Estimert byggetid er 4,5 år. Ny E136 kan trolig åpnes allerede etter 3,5 år, mens siste året blir brukt til ombygging av fylkesvegen og opparbeidelse av gang- og sykkelstier.

Det er over 40 år siden den nye innfartsvegen gjennom Lerstad ble regulert første gang.

For 17 år siden, i 1996 vedtok Ålesund bystyre å bygge ny Lerstadveg i fjelltunnel. I 2008 ga Ålesund bystyre sin tilslutning til delvis bompengefinansiering for å få realisert prosjektet. Og I 2010 kom prinsippvedtaket om Bypakken.

650 millioner fra staten

I Nasjonal Transportplan (NTP) 2014–2023 er det fastsatt en statlig andel av finansiering av prosjektet på 650 millioner kroner, konstaterer Statens vegvesen. Summen overrasker og gleder Hoel.

– At den statlige finansieringen er oppe i 650 millioner kroner, er en nyhet for meg. Prosjektet har hele tiden forutsatt delvis brukerfinansiering. Men det er kjempepositivt at det statlige beløpet ser ut til å ha økt. Det er et veldig positivt signal, sier Hoel.

Ferdig i 2021-23?

– Når tror du at du kan ta din første tur gjennom tunnelen gjennom Lerstad?

– En eller anna gang etter 2020, enten i 2021, -2-eller -3. Ikke bare blir det bedre fremkommelighet, men også bedre tilkomst til Moa, bedre miljø og en sammenhengende sykkelveg fra Moa til Meny Lerstad er noe han mener er å glede seg over.

Planen skal nå legges frem for Ålesund formannskap 30. september.