Kostbar tetting

Opprustningen av Slinningsbua blir dyrere enn planlagt.

SLINNINGSBUA: Taket repareres på bua fra 1916. FOTO: Staale Wattø 

– Vi var forberedt på at vi kunne få overraskelser

Kornelius Slinning
Ålesund og omland

– Nå har vi tettet taket på bysiden, skiftet ut all råteskade på bjelkelaget, og er klar til å begynne på siden mot syd, sier Kornelius Slinning, en av eierne av Slinningsbua, gjennom Slinningen Eiendom AS.

Han forteller at det er mer råteskader på bygget enn han opprinnelig så for seg.

– Vi var forberedt på at vi kunne få overraskelser, men det må nok brukes mer penger enn budsjettet, sier Slinning. I vinter søkte Slinningen Eiendom AS om 800.000 kroner til opprustning og akutte strakstiltak for å stoppe forfallet på sjøbua fra 1916, noe som ble innvilget fra fylkeskultursjefen.

– Tilskuddet vil gå med på å utbedre taket. Vi hadde opprinnelig tenkt å bruke en del av summen til å jekke opp bua og skifte ut og støpe nytt fundament, men midlene blir nå prioritert litt annerledes, sier han.

Over budsjett-taket

Hovedfokuset er å få tett taket. All skifer må av på grunn av 100 år gammel rusten spiker, men selve skiferen er intakt, ifølge Slinning. Under skiferen viste det seg at det ikke var papp, og skiferen lå rett på taktroen. Vann rant dermed ned og har ødelagt deler av trekonstruksjonen.

Slinning ønsker ikke å kommentere eksakte summer, men innrømmer at det vil koste mer enn den opprinnelige millionen han hadde sett for seg. Per i dag er det ingen investorer og ikke nye midler tilgjengelig. For å få fart på prosjektet forteller Slinning at det trengs mer midler.

– Likevel er det et meget godt samarbeid med riksantikvaren og fylket, sier han.

Leilighetsplaner

Med støtte fra antikvaren har Slinning tidligere laget en utredning som viser muligheter for leiligheter i sjøbua.

– Leilighetsplanene må vente. Jeg skrinlegger ikke prosjektet, men det er langt ut i planen, for å si det sånn, sier han.

Ålesund kommune sa for et par år siden nei til å bevilge 8,5 millioner kroner til oppussing. Slinning har tidligere uttalt at det vil bli spektakulære leiligheter med utsikt over Borgundfjorden og Ålesund sentrum. Det er også foreslått en fiskerestaurant og venteareal for Langevågsbåten i første etasje.

– Det er ikke tvil om at det kan bli et fantastisk bygg, sier han.