– Det er «liv laga» i Ålesund sentrum

– Sentrum vil alltid være der det ligger i dag, er den klare beskjeden.

Flere har uttalt at Moa er det største knutepunktet for trafikk og handel. Det stemmer ikke.

Sentrumskonferanse i Ålesund.OPPDATERTE SEG: Journalist i Aftenposten, Arnfinn Mauren, er svært engasjert i utviklingen i Ålesund. Her avbildet på en sentrumskonferanse i fjor. FOTO: MORTEN HJERTØ$RETURN$$RETURN$ 

Tro på sentrum: Hans Kristian Hagen i Mestergull. 

Debatten om sentrum
  • 30. oktober møtes en rekke aktører for å diskutere Ålesund som regionsenter.
  • Arkitekter, gründere, Statens vegvesen, politikere, innflyttere, designere og næringsutviklere kommer på konferansen.
  • Inger Johanne Langeland og Are Prytz Berset er initiativtakere.
  • Arkitekt Kjell Beite skal være ordstyrer. Han mener det er behov for å tenke nytt og fremover med Moa som bysentrum, i sin visjon fram mot 2030.
Ålesund og omland

Fredag gikk arkitekt Kjell Beite ut i Sunnmørsposten med en ny skisse han skal presentere på MOA-konferansen, 30. oktober.

Her skal Moa og Ålesundsregionens utvikling diskuteres av politikere, gründere, vegmyndighetene, og flere andre. Ifølge Beite kan Moa bli det nye sentrum for storkommunen Ålesund i fremtiden. Han begrunner dette med kommende kommunesammenslåinger, lav sentrumsaktivitet, nye politidistrikt, ferjefritt E39 og endring i flyttemønster.

Derfor har han i et forslag tegnet inn et nytt administrasjonssenter, politihus, skole, boliger, flere næringsbygg og høyhus på Moa.

– Det nye Moa vil i fremtiden bli det nye knutepunktet både administrativt og trafikalt, sa Beite.

Si din mening nederst i saken.

LES OGSÅ: – Flytt Ålesund sentrum til Moa

Reagerer

Det får en stor sentrumsnæring til å reagere. Marit Brunstad ved Sponland Foto mobiliserte fredag, og samlet raskt et titall personer fra handelsstanden i Ålesund.

– Beite sitt utspill kan ikke stå uimotsagt, sier de.

De frammøtte er opptatt av at dette ikke er et utspill mot Moa, men at påstanden om at sentrum er «dødt», og at Moa har tatt knekken på handelen - er direkte feil.

De hevder tvert imot at omsetningen er i positiv utvikling.

Handelsnæringen er nå lei av negative medieoppslag og synsing om butikkdød i sentrum.

Da gjengen møttes fredag, var det enighet om at folkelivet og Ålesund sentrum lever i beste velgående.

– Vi hadde ikke satset videre i sentrum hvis det ikke hadde vært liv laga, sier Hans Kristian Hagen i Mestergull.

– Sentrum vil alltid være der det har vært. Dette er bare tull, mener Harald Jensen hos Euronics.

Representantene understreker at et nytt sentrum på Moa aldri kan by på det samme, og ramser opp arkitektur, kultur, turisme, festivaler, fjellstua og nisjebutikker.

De mener derfor at det er viktig at politikere, sentrumsnæringen og næringslivet på Moa samarbeider i større grad enn i dag.

LES OGSÅ: Sokner til Ålesund sentrum

Har fulgt utviklingen

Aftenposten-journalist, Arnfinn Mauren, har tidligere kartlagt handel, folketall og kultur i Ålesund. I går oppdaterte han en større undersøkelse han gjorde i 2011 med nye tall. Nå ønsker han å avkrefte en del sentrumsmyter.

– Flere har uttalt, også i offentlige dokumenter, at Moa er det største knutepunktet for trafikk og handel. Det stemmer faktisk ikke, sier han.

Mauren viser til tall fra Statens vegvesen, og påpeker at Posthuskrysset er mest trafikkert i kommunen.

Også innenfor kollektivtransport er sentrum et betydelig større knutepunkt enn Moa, hevder han.

– Hva mener du om at Ålesund sentrum betegnes som et sted med lav aktivitet?

– Hvis noen forventer å få Oxford Street-tilstander i Ålesund, så får de ikke det. Men det er langt mer liv i Ålesund sentrum nå enn det var for 20-30 år siden, og det er langt mer liv enn det mange som ikke beveger seg mye i byen tror.

Handel

– Hvis du ser på handel, så gjør nesten alle av de toneangivende kjedefrie butikkene på gateplan det veldig bra. Noen av dem har svært gode resultater for å være i butikkbransjen. De har resultatmarginer opp mot 10 prosent, sier journalisten.

Det er derfor ikke grunnlag for å hevde at Moa har tatt knekken på handelen i sentrum, mener Mauren.

– Oppdaterte regnskapstall fra sentrumsbutikkene viser at lønnsomheten for mange butikker fortsatt er god - faktisk økende hos de fleste jeg har sjekket, sier han videre.

Befolkning

Mauren mener også at det er feil at folk i større grad flytter ut i retning Moa-området.

– Man har jo hørt at all vekst av befolkning er i indre bydel. Det er heller ikke riktig. De siste tallene viser at de bydelene med størst vekst ligger i ytre bydel, som på Hessa, Aspøya og Ellingsøya. Andelen av byens befolkning vest for Volsdalen har økt de siste tre årene.

– Hva tenker du om å flytte sentrum fra Ålesund til Moa?

– Det er fristende å si at det er som å foreslå og flytte Karl Johan til Groruddalen - fordi det er «der folk bor». Sentrum vil alltid være sentrum.